เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอพีอินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท เอพีอินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท เอพีอินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 จดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,0000 - (สองล้านบาท) บริหารงานโดย คุณอโนทัย คุณไพริน ศรีเหนี่ยง ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555ทะเบียนเลขที่ ว00004/2555 ดำเนินธุรกิจนายหน้าวินาศภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันการขนส่ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าโดยทางบริษัทฯ ได้คัดสรรบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงกว่า 30บริษัทประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันและสมาชิกทุกท่าน

บริษัท เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มบุคลากร หรือพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน จนถึงขณะนี้ บริษัทสามารถคำนวณเบี้ยประกันของบริษัทต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังมี ฝ่ายบริการ ที่คอยให้คำปรึกษาในการตอบคำถามแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นอย่างดี และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ บริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด มีบริการด้านสินเชื่อประกันภัยจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีระบบเงินผ่อนสินค้าได้ตั้งแต่ 3,6,9,12 งวดในอัตราดอกเบี้ย 0% -1.25% เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกใช้บริการทุกๆ ด้านของบริษัทประกันภัย อีกด้วย

บริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ผู้นำอันดับต้นๆของโบรคเกอร์ประกันภัย ที่มีเบี้ยประกันภัย ทั้งภาคบังคับ และภาคสมัครใจ สูงสุดของประเทศ อีกทั้งมีพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยตลอดเวลา ซึ่งเราจะพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและผลตอบแทนที่สมาชิกเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเลือกใช้บริการของเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เราจะเป็นโบรคเกอร์หนึ่งในใจที่ลูกค้า สมาชิก และสังคมเลือก

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันภัยไทย และบริการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

ส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนา เทคโนโลยีอันทันสมัยต่อลูกค้าและสมาชิก

สร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี อย่างสม่ำเสมอ

รักษาดึงดูด สร้างความผูกพันของพนักงานและสมาชิก

ดำเนินงานอย่างมีธรรมมาภิบาล มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างเต็มที่

นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการชั้นนำของประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการในอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยกลุ่มลูกค้าหลัก ด้วยการให้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากเครือข่าย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่