บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)


บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งเส้นทางความสำเร็จ ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ผมมั่นใจอย่างยิ่งต่ออนาคตธุรกิจของเรา ด้วยการขยายการลงทุน และการเติบโตทางกลยุทธ์ เราตั้งเป้าที่จะสร้างกำไร อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท อีกทั้งเรายังมี พันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆไว้เป็นอย่างดี ในนามของคณะผู้บริหาร เราขอขอบคุณคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอด เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกัน เราขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเททำงาน สุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังว่าจะสามารถ เดินทางด้วยกันต่อไปเพราะบริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างมูลค่า การตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน

WebSite : https://www.kwiasia.com/

เบอร์โทร : 021295999

ที่อยู่ :  รายการสินค้า ของ บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา