บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


ในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงและตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้านการประกันวินาศภัย ภายใต้พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 - 2534 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อันส่งผลดีให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้นโดยได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศ หลายแห่ง

WebSite : http://www.asset.co.th/

เบอร์โทร : 0-2541-5050 ,0-2541-5180 FAX 0-2541-5170 ,0-2541-4602

ที่อยู่ :492-494 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  รายการสินค้า ของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 1 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
สินทรพัย์ ECO CAR ซ่อมอู่ รถ 2-12 ปี
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 10,500 บาท