บริษัท อินทรประกันภัย(อาคเนย์)


315 ชั้นจี1,2 และ 3 อาคารบริษัทอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

WebSite : http://www.seic.co.th

เบอร์โทร : 0-2631-1331 , 0-2237-7470-9 FAX 0-2236-7614, 0-2237-7433

ที่อยู่ :315 ชั้นจี1,2 และ 3 อาคารบริษัทอาคเนย์ประกันภัย ถ.สีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  รายการสินค้า ของ บริษัท อินทรประกันภัย(อาคเนย์) จำนวน 8 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
Van 2+ ตู้พาณิชย์ ทุน 100,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,000 บาท
Van 2+ ตู้พาณิชย์ ทุน 200,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,550 บาท
Van 2+ ตู้พาณิชย์ ทุน 300,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,700 บาท
Van 2+ ตู้พาณิชย์ ทุน 400,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 400,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,900 บาท
Van 2+ ตู้พาณิชย์ ทุน 500,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 22,100 บาท
Van 3+ ตู้พาณิชย์ ทุน 100,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 9,300 บาท
Van 3+ ตู้พาณิชย์ ทุน 200,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 10,200 บาท
Van 3+ ตู้พาณิชย์ ทุน 300,000 EXCESS 2,000
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 10,600 บาท