บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)


ได้วยการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในมาตรฐานระดับโลกและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการระดับแนวหน้าในแต่ละประเทศ คือ ปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมให้บริษัทในเครือของ เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้ง (เอเชีย) จำกัด ในประเทศอาเซียน รวมถึงฮ่องกง ดำเนินกิจการให้บริการด้านประกันวินาศภัยมามากว่า 100 ปี และเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการบริการที่มีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงความต้องการ และส่งผ่านการบริการที่รวดเร็วและจริงใจ

WebSite : http://www.msig-thai.com

เบอร์โทร : 0-2788-8888 FAX 0-2318-8550

ที่อยู่ :1908 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  รายการสินค้า ของ บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา