บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน)


ก่อนที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD จะแปรสภาพบริษัทฯ มาเป็น “บริษัทเพื่อการลงทุน” บริษัทเดิมคือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2493 เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านการรับประกันวินาศภัยทั่วไป เช่น ประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2530 บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด ได้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” ในปี พ.ศ. 2537

WebSite : http://www.ayud.co.th

เบอร์โทร : 0-2263-0335 FAX 0-2263-0589

ที่อยู่ :898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7-8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายการสินค้า ของ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา