บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)


บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2484 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ กรรมการชุดแรกของบริษัทฯ คือ หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายหลุย พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก สำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ ณ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2520 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 บริษัทฯ เพิกถอนการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเ มื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551

WebSite : http://www.safety.co.th

เบอร์โทร : 0-2250-0575-9 , 0-254-7850-9 FAX 0-2253-5701

ที่อยู่ :26/5-6 ชั้น1,26/10-11 ชั้น4 ,26/16-17 ชั้น 6และ 26/18-19 ชั้น6 อาคารอรกานต์ ถ.ชิดชม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  รายการสินค้า ของ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 2 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
2+ แบบ NO Deduct
ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,700 บาท
3+ แบบ NO Deduct(เก๋ง)ทุน 1 แสน
ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,200 บาท