บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)


ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช โดยในยุคแรกของการดำเนินงานยังเป็นเพียงแผนกประกันภัยใน บริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด (The Asia Trading Co.,Ltd) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490

WebSite : http://www.bangkokinsurance.com/

เบอร์โทร : 02-4151456

ที่อยู่ :25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888, 0-2677-3777 Fax 0-2677-3737-8, 0-2285-8063  รายการสินค้า ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) จำนวน 3 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
Used Car Special 3-4 Lancer Mazda3 ป.1 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 250,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 21,000 บาท
Used Car Special 3-4 Nissan Teana ป.1 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 1,000,000 100,000 100,000 250,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 20,000 บาท
Used Car Special 3-4 กลุ่ม 3 ป.1 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 250,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,700 บาท