บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)


บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2485 โดยดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันที่เป็นของคนไทย จึงให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยในระยะแรกมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ข้าวไทย จำกัด จากนั้นในปี 2526 บริษัทฯ มีแผนการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ต่อมาในปี 2529 บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การบริการ อู่ในเครือ>https://www.tsi.co.th/services/service?type=garage

WebSite : https://www.tsi.co.th/abouts/history

เบอร์โทร : 0-2630-9055 , 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)

ที่อยู่ :160 อาคาร ไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500  รายการสินค้า ของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 36 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
( 2PLUS ) Luk Jeab ตจว <= 2000CC
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 5,399 บาท
ป1.กระบะ(มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,000 บาท
2 PLUS กระบะ คุ้มครองน้ำท่วม
ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,300 บาท
2 PLUS กระบะ คุ้มครองน้ำท่วม
ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,900 บาท
2 PLus เก๋ง คุ้มครองน้ำท่วม
ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,300 บาท
2 PLUS เก๋ง คุ้มครองน้ำท่วม
ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,900 บาท
2 PLus คุ้มครองน้ำท่วม
ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,500 บาท
2+ ทุนชน/หาย 1 แสน คู้มครองยาง 100%
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,472 บาท
3 PLUS MICRO เก๋ง *ไม่จำกัดอายุรถ*
ซ่อมอู่ 60,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 4,400 บาท
3+MICRO กระบะ *ไม่จำกัดอายุรถ*
ซ่อมอู่ 60,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 4,400 บาท
3+กระบะ ทุนชน 1 แสน *คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100%
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,100 บาท
3+กระบะ ทุนชน 1.5 แสน*คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง100%
ซ่อมอู่ 150,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,999 บาท
3+เก๋ง ทุนชน 1 แสน *คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง100%
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,400 บาท
ป.1 One Price City Car
ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
ป.1 One Price City Car
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,000 บาท
ป.1 One Price City Car
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 12,000 บาท
ป.1 One Price Compact Car
ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,000 บาท
ป.1 One Price Compact Car
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
ป.1 One Price Compact Car
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,000 บาท
ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
ซ่อมอู่ 1,200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,000 บาท
ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,000 บาท
ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
ซ่อมอู่ 400,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
ป.1กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
ป.3 กระบะ สุดคุ้ม
ซ่อมอู่ 0 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 1,999 บาท
ป1.HONDA CITY TSI ก้าวหน้า
ซ่อมอู่ 450,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 9,999 บาท
ป1.กระบะ(มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,500 บาท
ป1.กระบะ(มีอุปกรเสริม)
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,000 บาท
ป1.กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,800 บาท
ป1.กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,000 บาท
ป3 เก๋งสุดคุ้ม **ไม่จำกัดอายุรถ***
ซ่อมอู่ 0 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 1,900 บาท