บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 74 ล้านบาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไป ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

WebSite : https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend.aspx

เบอร์โทร : 02-308-9300#2215

ที่อยู่ :999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  รายการสินค้า ของ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 2 แสน
ซ่อมอู่ 200,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 3 แสน
ซ่อมอู่ 300,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 3.5 แสน
ซ่อมอู่ 350,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 4 แสน
ซ่อมอู่ 400,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่)ทุน 2.5 แสน
ซ่อมอู่ 250,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,000 บาท
Single Rate จัดเต็ม(อู่ห้าง) ทุน 3.5 แสน
ซ่อมห้าง 350,000 400,000 400,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,000 บาท