บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน)


บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 โดยมีพนักงานเพียง 5 คน ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ “คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

WebSite : http://www.deves.co.th

เบอร์โทร : 0-2280-0985-96 FAX 0-2280-0399

ที่อยู่ :  รายการสินค้า ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด(มหาชน) จำนวน 9 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
ECO CAR ( รับอายุรถ 2 -15 ปี) ราคาเริ่มต้น 1 แสน ถึง 4 แสน
ซ่อมอู่ 400,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 11,900 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุน 410,000-500,000 ซ่อมห้าง
ซ่อมห้าง 500,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,999 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุน 410,000-500,000 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,500 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุน 510,000-600,000 ซ่อมห้าง
ซ่อมห้าง 600,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,999 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุน 510,000-600,000 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,807 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุนไม่เกิน 400,000 ซ่อมห้าง
ซ่อมห้าง 400,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,999 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 2-3 ปี ทุนไม่เกิน 400,000 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 400,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,499 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 4-15 ปี ทุน 410,000-500,000 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,999 บาท
รถกลุ่ม 5 ยกเว้น HONDA อายุ 4-15 ปี ทุนไม่เกิน 400,000 ซ่อมอู่
ซ่อมอู่ 400,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 13,999 บาท