บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานวราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในขณะนั้น ทั้งนี้ด้วย ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยของคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 0.6 ล้านบาท ต่อมาบริษัท ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัว ทางธุรกิจ ทำให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2505 และ 2506 ตามลำดับ โดยมีสำนักงานแห่งแรก

WebSite : http://www.samaggi.co.th/home

เบอร์โทร : 0-2555-9100 FAX0-2955-0205

ที่อยู่ :2/4 ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.อ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประภันภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  รายการสินค้า ของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 67 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา
2+Standard ทะเบียน กรุงเทพและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,400 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,300 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,600 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 600,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,970 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,300 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,600 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,500 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,200 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 14,900 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 20,400 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 600,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 27,910 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 21,174 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 21,557 บาท
2+Standard ทะเบียน กรุงเทพและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 10,400 บาท
2+Standard ทะเบียน กรุงเทพและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 9,400 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน กทมและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,800 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน กทมและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,800 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน กทมและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,000 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน กทมและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,200 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน ต่างจังหวัด
ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 8,400 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน ต่างจังหวัด
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,600 บาท
2+X-T rem e1 ป้ายทะเบียน ต่างจังหวัด
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,800 บาท
3 Gold 320 รถยนต์บรรทุก
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 3,600 บาท
3 Gold เก๋ง รหัส110
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 2,600 บาท
3 Gold รหัส 220 รถยนต์โดยสาร
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 4,600 บาท
3 Gold รหัส 220 รถยนต์โดยสาร
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,600 บาท
3 Gold รหัส120 กระบะจดเก๋งเชิงพาณิชย์
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 2,600 บาท
3 Silver 320 รถยนต์บรรทุก
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 3,200 บาท
3 Silver เก๋ง รหัส 110
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 2,200 บาท
3 Silver รหัส 210 โดยสารส่วนบุคคล
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 4,200 บาท
3 Silver รหัส 220 รถยนต์โดยสาร
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,200 บาท
3 Silver รหัส120 กระบะจดเก๋งเชิงพาณิชย์
ซ่อมอู่ 0 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 2,200 บาท
Chubb 3+ ทะเบียนกรุงเทพและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,800 บาท
Chubb 3+ ทะเบียนกรุงเทพและปริมลฑล
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,800 บาท
Chubb 3+ ทะเบียนต่างจังหวัด
ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 7,400 บาท
Chubb 3+ ทะเบียนต่างจังหวัด
ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 6,400 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,100 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,500 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,200 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 600,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,000 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,700 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,300 บาท
ISUZU Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด.)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,000 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,300 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,000 บาท
ISUZU Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 600,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 15,800 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 5,000,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 54,612 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 4,750,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 53,175 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 4,500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 51,730 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 4,250,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 53,000 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 4,000,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 48,863 บาท
Luxury Toyota&Lexus (Deluxe)
ซ่อมห้าง 3,750,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 47,426 บาท
Luxury Toyota&Lexus รหัส210 (Supreme)
ซ่อมห้าง 1,000,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 39,761 บาท
Pick Up Standard จดเก๋ง(ป้ายทบ.เหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 16,400 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,500 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,300 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,600 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 600,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,300 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,700 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.กทมและปริมณฑล)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 20,120 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,400 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 17,700 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด)
ซ่อมอู่ 500,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,200 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด)
ซ่อมอู่ 700,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,500 บาท
Pick Up Standard รหัส320 (ป้ายทบ.ต่างจังหวัด)
ซ่อมอู่ 800,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 18,800 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 300,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 19,800 บาท
TOYOTA & NISSAN Pick Up (กระบะติดคอก) (ป้ายทบ.กทม.)
ซ่อมอู่ 400,000 150,000 150,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
ราคา : 20,120 บาท