บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานวราชเสวีได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในขณะนั้น ทั้งนี้ด้วย ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยของคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 0.6 ล้านบาท ต่อมาบริษัท ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัว ทางธุรกิจ ทำให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในปี 2505 และ 2506 ตามลำดับ โดยมีสำนักงานแห่งแรก

WebSite : http://www.samaggi.co.th/home

เบอร์โทร : 0-2555-9100 FAX0-2955-0205

ที่อยู่ :2/4 ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.อ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประภันภัย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  รายการสินค้า ของ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 0 รายการ


Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
PA ค่ารักษา