นานาสาระ การประกันภัย


ทำอย่างไรเมื่อรถไฟไหม้

ช่วงนี้เรามักจะเห็นข่าวคราวของรถถูกไฟไหม้ ไม่ว่าจะด้วยความประมาท หรือจากการผิดพลาดของเครื่องยนต์นั้น กรณีรถไฟไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ โดยเฉพาะกับคนที่ใช้แก๊สในการขับเคลื่อนไปสู่ที่หมายปลายทาง แม้กรณีรถไฟไหมจะมีมากและความเสียหายของมันเทียบเท่ากับไฟไหม้บ้าน เพราะมูลค่ารถแต่ละคันในบ้านเรานั้นไม่ได้มีอะไรน้อยไปกว่ากัน ทว่าคำถามที่น่าสนใจคือว่า คุณรู้หรือไม่ว่า เมื่อรถเราไฟไหม้แล้วควรจะทำอย่างไรกันบ้าง4 Checklist ก่อนเคลม... คุ้ม-ไม่คุ้ม

“อุบัติเหตุ” เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่เคยคาดคิด... ถ้าโชคร้ายรถเสียหายมากถึงขนาดที่ซ่อมยังไงก็ไม่คุ้มก็ต้องทำใจขายรถทิ้งไป แต่ถ้าโชคดีหน่อยรถเสียหายไม่มากพอจะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้คุณก็มีทางเลือกที่จะเอารถไปซ่อม 2 นั่นคือ เคลมประกันหรือซ่อมเอง5 วิธีง่ายๆขับรถหน้าฝนให้ปลอดภัย

1. เช็คสภาพรถให้พร้อมรับมือสายฝน การเช็คสภาพรถเพื่อการรับมือหน้าฝนนั้น มีสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ •ยางรถยนต์ เนื่องจากดอกยางรถยนต์นั้น เป็นปัจจัยสำคัญช่วยในการรีดน้ำ เพื่อไม่ให้รถเกิดอาการเหินน้ำ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบว่าดอกยางยังคงมีเหลือเพียงพอ (ไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร) •ใบปัดน้ำฝน หากลองเปิดใช้งานแล้วพบว่า ยังคงเหลือคราบน้ำเกาะอยู่บนหน้ากระจกจนเสียทัศนวิสัย ก็ควรรีบเปลี่ยนทันที และควรตรวจสอบด้วยว่าไม่มีการฉีกขาดของตัวยาง •ระดับน้ำหม้อพักน้ำฉีดกระจก ควรเติมให้เต็มอย่างสม่ำเสมอ เผื่อไว้ในกรณีที่มีคราบดินโคลนถูกซัดขึ้นมาบดบังทัศนวิสัย5 ไอเท็มที่ควรโยนทิ้งออกจากรถเดี๋ยวนี้!

ปัจจุบันมีของกระจุกกระจิกสำหรับใช้งานในรถมากมายให้เลือกซื้อ ซึ่งของบางชิ้นก็ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่ แต่ของบางชิ้นกลับเป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง จึงขอแนะนำ 5 ไอเท็มติดรถที่ควรโยนทิ้งไปซะดีกว่า เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่รู้ตัว7 เคล็ดลับง่ายๆ ขับขี่ทางไกลให้ปลอดภัย

การขับรถทางไกลอย่างปลอดภัยไม่เพียงขึ้นอยู่กับการเตรียมรถยนต์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความพร้อมของผู้ขับขี่อีกด้วย ดังนั้น ก่อนเดินทางไกลผู้ขับขี่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนข้อควรระวังมีดังนี้8 สัญญาณผิดปกติในรถต้องรีบแก้ไข

รถยนต์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลอาการผิดปกติของรถที่ควรรีบเช็กและซ่อมแซมโดยเร็ว ก่อนจะเสียหายหนักดังนี้ |1.ยาง หากดอกยางตรงกลางล้อสึกหรอมากกว่าขอบ แสดงว่าเติมลมแข็งเกินไป ดอกยางขอบล้อ สึกหรอมากกว่าตรงกลาง แสดงว่าเติมลมอ่อนเกินไป ดอกยางสึกหรอข้างใดข้างหนึ่ง แสดงว่ามุมแนวตั้งของยางไม่ตรง ดอกยางเป็นบั้งๆ แสดงว่าแนวของยางไม่ขนานกับแนวเคลื่อนที่ของรถ ควรนำรถเข้าอู่เพื่อตั้งศูนย์ล้อ หรือปรับแรงดันลมยางใหม่Excess และDeductible คือ อะไร ?

Excess และDeductible คือ ค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันตกลง โดยการระบุในกรมธรรม์ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นให้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทประกันภัยทุกแห่งให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)กรณีรถไม่ทำประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย

กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยแล้วรถคันดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย เจ้าของรถจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นถ้าผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าเสียชีวิตต้องรับผิดชอบค่าปลงศพอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมาย กำหนดไว้(กรณีบาดเจ็บเท่าที่รักษาจริงจะไม่เกิน 30,000 บาท หากเสียชีวิต 35,000 บาท ) หากน้อยกว่านี้ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยยังคงมาขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จาก กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยการประกันภัย คือ อะไร ?

การประกันภัย คือ การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คืออะไร ?

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ การประกันภัยที่ผู้เอาประกันได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนภายนอกด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกทางร่างกาย และทรัพย์สิน โดยผู้เอาประกันจะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้นการประกันภัยเบ็ตเตล็ด คืออะไร ?

การประกันภัยเบ็ตเตล็ด คือ การประกันภัยเป็นเภทหนึ่งอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยประกันภัยเบ็ตเตล็ดจะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมากจากภัยที่นอกเนื้อจากรมธรรม์ข้างต้น ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบ ข่ายกว้างมาก แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คืออะไร ?

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย บาดเจ็บทางร่างกาย และต้องเข้ารับการรักษา พยาบาล หรือเกิดทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสีย อวัยวะ หรือเสียชีวิต เป็นต้นการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม ต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่? กรมการขนส่งได้ออกมาชี้แจงชัดเจนในประเด็นของการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เนื่องจากผู้ใช้รถจำนวนมากได้ร้องเรียนไปยังกรมการขนส่ง กรณีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มบางรายการ โดนเปรียบเทียบปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน กรมการขนส่งจึงแยกออกมาเป็น 2 ประเด็นดังนี้ขับรถช่วงหมอกลงอย่างไรให้ปลอดภัย

ขับรถช่วงหมอกลงอย่างไรให้ปลอดภัย ช่วงอากาศหนาวมีหมอกลงจัด การขับรถจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นทางเป็นไปด้วยความลำบากวันนี้โปรประกันมีวิธีที่จะช่วยให้การขับรถในช่วงดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากขึ้นดังนี้ครับความคุ้มครองหลักสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – ชนกับยานพาหนะทางบก| บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกคิดให้ดี.. 'ชนแล้วหนี' จะโดนอะไรบ้าง?

ระยะหลังมานี้มีข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความนิยมของกล้องติดรถยนต์ที่ช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งหลายข่าวที่ปรากฏให้เห็นนั้นพบว่า คู่กรณีมีพฤติกรรม 'ชนแล้วหนี' ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงจะทำประกันภัยรถยนต์ซ้อนได้หรือไม่ ?

แน่นอนว่าการซื้อรถนั้น ประกันภัยรถยนต์ ถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ทุกคนต้องมี ประกันภัยรถยนต์ คือ สิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ขับขี่ ในกรณีที่รถยนต์เกิดปัญหาการเฉี่ยวชน ไม่ว่าจะกับรถยนต์คันอื่นบนท้องถนนหรือพวกต้นไม้ ทางเท้า ป้ายโฆษณา ฯลฯ การมีประกันรถยนต์จะทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องจ่ายเงินมาก เพราะประกันจะทำหน้าที่เคลียร์ให้ การทำประกันภัยรถยนต์ ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่า มันแบ่งออกเป็น 3 เกรด ที่เรียกว่าประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3 ตามลำดับ การเลือกทำประกันเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ • ไฟแนนซ์บังคับให้ทำ • ทำโดยสมัครใจ ทีนี้หลายคนคงจะถามว่า ถ้าเกิดไฟแนนซ์บังคับให้ทำประกันแบบที่กำหนดแล้ว ตัวเราอยากจะทำประกันอีกแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่แบบที่ไฟแนนซ์กำหนดเพิ่มขึ้นมาได้ไหม ขอตอบว่า ได้สิ การทำประกันเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วจะเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ซ้อน มีเจ้าของรถยนต์หลายคนทำประกันภัยรถยนต์ซ้ำซ้อนกัน คือ มีอยู่แล้วแต่ทำเพิ่มขึ้นมาอีก อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจะทำ แต่ถูกหลอกถูกโฆษณาชวนเชื่อหรือทำเพราะเกรงใจคนที่มาขายก็ได้ อันที่จริงแล้วการทำประกันภัยรถยนต์ซ้ำซ้อน ไม่ได้สร้างปัญหาใหญ่อะไรให้กับตัวผู้ซื้อ มันก็เหมือนกับเวลาเราซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตหลาย ๆ อันนั่นแหละ เพียงแต่ผู้ที่ทำประกันซ้อนจะต้องเสียเงินค่าเบี้ยประกันมากกว่าเจ้าของรถที่ทำประกันแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ การทำประกันซ้อนยังมีข้อดีตรงที่ เราสามารถเรียกตัวแทนจากบริษัทประกันภัยทั้ง 2 เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการจ่ายค่าเสียหาย เคลียร์ปัญหาก็ได้ แถมยังได้วงเงินประกันภัยที่มากกว่าคนทั่วไปเท่าตัวเลยด้วยจะรู้ได้ยังไง!!! ว่ารถที่เราใช้งานอยู่ เครื่องยนต์หลวมจริงหรือไม่?

รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมานานหลายปี รวมไปถึงรถที่มีการใช้งานหนักบ่อยๆ อาจเสื่อมสภาพได้เร็วกว่ารถที่ใช้งานน้อย หรือใช้งานปกติทั่วไป และบางครั้งมันอาจมีอาการเกเรผิดปกติ หรืออาจจะพังโดยไม่ทันรู้ตัว ฯลฯ ซึ่งอาการที่เป็นส่วนใหญ่เรามักเรียกกันว่า เครื่องยนต์หลวม แต่มันจะหลวมจริงตามที่ช่างบอกมาหรือไม่ จะโดนช่างหลอกรึเปล่า เพราะหากเครื่องยนต์ไม่หลวมจริง คุณก็จะเสียเงินซ่อมทั้งที่ไม่จำเป็นเลย อีกทั้งราคาค่าซ่อมก็ไม่ใช่ถูกๆ เผลอๆ อาจโดนหลอกให้ยกเครื่องใหม่มาใส่ คราวนี้ได้ปวดหัว และเสียเงินมากยิ่งกว่าเดิมแน่นอน แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า รถยนต์ของคุณเครื่องยนต์หลวมจริงหรือไม่ เรามีวิธีเช็กด้วยตนเองแบบง่ายๆ ดังนี้จำให้ดี! ขับรถลงเขาอย่าเน้น 'เบรก' แต่ต้องเน้น 'เกียร์'

การขับรถลงเขาลาดชัน ต่างจากการขับรถขึ้นเขาโดยสิ้นเชิง เพราะรถจะไหลลงมาเร็วชนิดที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง หลายคนจึงใช้วิธีเหยียบเบรกเพื่อประคองความเร็วให้ช้าสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นวิธีที่ 'ผิด' และ 'อันตราย' เป็นอย่างมาก เพราะระบบเบรกจะมีการเสียดสีจนเกินความร้อนสะสมมาก ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า 'เบรกเฟด' ซึ่งว่าง่ายๆ ก็คือ เบรกไม่อยู่ เหยียบหนักแค่ไหนรถก็ไม่ชะลอความเร็ว จนทำให้เกิดอุบัติเหตุมานักต่อนักแล้วเช็ครถหลังลุยน้ำท่วม

การขับรถลุยน้ำท่วมนั้นพูดกันตามความจริง ก็ต้องเรียกว่ามีแต่เสียกับเสีย แม้รถของเราจะไม่ตายกลางทางรอดออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟังได้ แต่การลุยน้ำท่วมนั้น โดยเฉพาะระดับน้ำที่ลึกเกินกว่าครึ่งล้อรถหรือประมาณ 30 เซนติเมตร ขึ้นไปนั้น อาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆได้ ที่แม้จะไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์โดยตรง แต่เมื่อพ้นช่วงนี้ไปได้ สิ่งต่อไปนี้คือเรื่องที่คุณควรหาเวลาว่างไปตรวจเช็คกันบ้างเช็คสภาพรถก่อนเดินทางไกล สบายใจทั้งทริป

ากคุณมีแผนว่าวันหยุดยาวของคุณจะจัดทริปเดินไกลด้วยรถคู่ใจของคุณ ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ และเพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีความสุขที่สุด สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเลยก็คือ การเช็คสภาพรถ เพื่อดูความพร้อมของรถสุดรักของเรา ว่าพร้อมจะเดินทางไปด้วยกันหรือยังโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ขอใหม่ได้หรือไม่?

กรณีที่บุคคลใดโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ กรมการขนส่งแจ้งว่า สามารถขอทำใหม่ได้แต่ทั้งนี้ต้องพ้นกำหนด 3 ปีก่อนนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน ซึ่งมีเงื่อนไขคือต้องเริ่มขอใบอนุญาตเป็นแบบชนิดชั่วคราวก่อน เหมือนผู้เริ่มขอทำใบขับขี่ใหม่ และต้องอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 3 ชั่วโมงด้วย โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 58 เป็นต้นไปทำประกันภัยชั้น 1 รถเกิดอุบัติเหตุ เอารถเข้าซ่อมแล้วแต่ทางบริษัทบอกว่ายังหาอะไหล่ให้ไม่ได้ เนื่องจากอะไหล่เลิกผลิต

รายละเอียดคำถาม: ทำประกันภัยชั้น 1 รถเกิดอุบัติเหตุ เอารถเข้าซ่อมแล้วแต่ทางบริษัทบอกว่ายังหาอะไหล่ให้ไม่ได้ เนื่องจากอะไหล่เลิกผลิต กรณีนี้หากทางประกันหาอะไหล่ให้ไม่ได้ หรือใช้เวลาในการหานานเกินไป (มากกว่า 1 เดือน) จะสามารถเรียกร้องหรือมีวิธีดำเนินการต่อไปอย่างไร เราสามารถกำหนดระยะเวลาในการหาอะไหล่ชิ้นนี้ได้หรือไม่ทำประกันภัยรถยนต์บริษัทไหนดี?

ความอุ่นใจอีกอย่างของคนมีรถคือ การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มอุ่นใจคุ้มครองรถ เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนอย่างน้อยคุณก็ยังมีประกันภัยคอยให้ความดูแลและช่วยแก้ปัญหา แต่ถ้าเลือกไม่ดี คุณอาจเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมกรมธรรม์ถึงต้องมีค่าเสียหายส่วนแรก

จากข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องรูปแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทประกันจะขายประกันต่อประชาชนทั่วไป ต้องเป็นแบบและข้อความที่ทาง คปภ. กำหนดเทคนิคการใช้เกียร์ออโต้

ปัจจุบัน เกียร์อัตโนมัติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้เข้ามาแทนที่เกียร์ธรรมดาในระบบส่งกำลังของรถยนต์ นอกจากการดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติตามระยะที่กำหนดแล้ว วิธีการขับขี่ใช้งานเกียร์อัตโนมัติที่ถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ออโตให้ยืนยาว จนลืมหากขับใช้งานกันอย่างถูกวิธี เหยียบเบรกทุกครั้งที่เปลี่ยนจากเกียร์ D ไปเกียร์ R อย่าทำตัวเป็นพวกวัยรุ่นใจร้อน เมื่อต้องการขับถอยหลัง เหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งเสียก่อนค่อยเลื่อนคันเกียร์ ดันเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยหรือเกียร์ R ขับถอยหลังหากไม่มีกล้องมองหลังควรดูให้ดีก่อนจะถอย ว่ามีเด็กเล็กหมาแมวเดินหรือคลานอยู่แถวนั้นหรือเปล่า อย่าใส่เกียร์ว่างขณะวิ่ง ขับลงเนินยาวๆ อยู่ดีๆ ยัดเกียร์ว่างหรือเกียร์ D คิดว่าจะช่วยให้ประหยัดแต่เกียร์อาจสึกหรอ ขณะที่รถกำลังวิ่งแล้วทำการปลดเกียร์จาก D ไปเป็น N ของเหลวหล่อลื่นที่เคยหมุนวนในตำแหน่งเกียร์ D จะหยุดการหมุนวนแต่เกียร์ยังคงหมุนเร็วเนื่องจากรถกำลังไหลลงเนิน ชิ้นส่วนของเกียร์ที่ทำงานแต่ไม่มีของเหลวไปหล่อลื่นจะทำให้เกียร์สึกหรอเร็วกว่าปกติเทคนิคป้องกัน 'หลับใน' ทำตามนี้รับรองเวิร์ค!

อาการหลับในสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งถือว่าอันตรายยิ่งกว่าเมาแล้วขับเสียอีก เพราะการเผลอหลับเพียงชั่ววูบเดียวก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ สัญญาณเริ่มต้นของอาการหลับในมีหลายแบบ เช่น ตั้งหน้าตั้งตาขับรถเพียงอย่างเดียว ไม่มีการละมือจากพวงมาลัยไปกดปุ่มต่างๆ หรือไม่คุยกับใครในรถ รู้สึกมีอาการมึนศีรษะ เผลอขับรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ ขับส่ายไปมา และไม่สามารถจำได้ว่าขับผ่านอะไรในช่วง 1-2 กิโลเมตรที่ผ่านมาใบขับขี่หมดอายุ และรถเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ ?

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่ามีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น หากมีการสูญหาย ไปแจ้งความ และขอทำใหม่เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการเรียกร้องสินไหมกับ บริษัทประกันภัยนั้นๆผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคือใครบ้าง

เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถนั้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ คือ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 1 ตุลาคม 2536เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

1. โทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 1352 เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย บอกเลยคะว่า “แจ้งอุบัติเหตุ” และตามด้วยข้อมูล เหล่านี้ |1.1ชื่อและนามสกุล ผู้ขับขี่ |1.2เลขที่กรมธรรม์(ถ้ามี) ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สีรถ |1.3วัน เวลาที่เกิดเหตุ |1.4ลักษณะการเกิดเหตุ |1.5สถานที่เกิดเหตุ เอาให้ชัดนะคะ บอกจุดสังเกตด้วยยิ่งดีเลย |1.6เบอร์โทรศัพท์ เพื่อทางเราจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านได้ |2. รอเจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ หลังจากโทรแจ้ง 1352 ของเราแล้ว ภายใน 10 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ของทีเอสไอ ติดต่อกลับมาหาท่าน เพื่อแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ ที่จะมาให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ |3. เตรียมเอกสารไว้รอเจ้าหน้าที่ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เดินทางมาให้บริการ ท่านสามารถเตรียมเอกสารไว้รอก่อนก็ได้คะ เพื่อความรวดเร็ว เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ หน้าตารางกรมธรรม์(ถ้ามี) สิ่งที่สำคัญในระหว่างรอท่านควรยืนหรือนั่งรอในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายและชำรุด เราควรทำยังไงดี ?

เมื่อทำป้ายทะเบียนรถหายและชำรุด เราควรทำยังไงดี ? ลองดูว่าหายจริงๆหรือเปล่า อาจจะตกอยู่แถวบริเวณซอยบ้าน ที่ทำงาน ถ้าหายจริงก็ไป สน.เลย เมื่อพบว่าไม่สามารถหาป้ายทะเบียนรถยนต์เจอนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ การบอกกล่าวเรื่องกับทางการหรือเจ้าหน้าที่ และเราหมายถึงตำรวจ อย่ารีรอในการที่จะแวะเวียนไปสน.ใกล้เคียง หรือจุดรับแจ้งเอกสารหายต่างๆ โดยคุณจำเป็นต้องพกบัตรประชาชน พร้อมกับให้รายละเอียดวัน-เวลา สถานที่ ให้ถูกต้อง และอย่าลืม กท.รถของคุณ ว่าตัวอักษรและหมายเลขอะไรที่ถูกต้อง ที่เหลือเจ้าหน้าที่รับทราบและคุณชำระค่าแจ้งความ 20 บาท เท่านั้น "ป้ายทะเบียนหาย" ได้เวลาทำป้าย ตามกฏหมายแล้วเมื่อป้ายหาย เจ้าของรถมีหน้าที่ในการขอทะเบียนใหม่ในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับตังแต่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เราต้องยอมรับว่า ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนนั้น อาจจะทำให้ล่าช้า ดังนั้นในเบื้องต้นให้คุณถ่ายสำเนาใบแจ้งความแล้วพกติดรถไว้เผื่อพี่ตำรวจถามหา จะได้มีหลักฐานยืนยันเมื่อรถชนโครม! ฉันจะทำยังไงต่อดี

สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง นั้นก็คือ อุบัติเหตุ เนื่องจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที จะนำมาซึ่งการสูญเสียเวลา ทรัพย์สิน บางครั้งอาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ แต่หากว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำ มีอะไรบ้าง วันนี้ได้นำข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากโครงการจราจรเป็นมิตร กองบังคับการตำรวจจราจร มาฝากกันครับรถถูกน้ำท่วม ประกันชดใช้หรือไม่ ..?

เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงที่ถือว่าเป็นภาพของความน่ากลัวและติดตาตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทย คงไม่มีครั้งไหนเท่ากับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2554 และในปีปัจจุบัน แม้ข่าวของเหตุการณ์น้ำท่วมจะไม่รุนแรงเท่าครั้งนั้น แต่มีให้เห็นในหลายจังหวัด ส่วนคนกรุงเทพปีนี้ในหลายพื้นที่ เจอสภาพฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนสูง ทำให้เหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วม กลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ภาพของน้ำท่วมถนนสูงเป็นเหตุให้รถยนต์จมน้ำ มีให้เห็นมากขึ้นหลายครั้งรถยนต์ประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ โดยสาร รถบรรทุกหัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน หรือรถอีแต๋น เป็นต้น ดังนั้น การที่มีรถบางประเภทกรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.'รถหาย' ยังต้องผ่อนต่อหรือไม่?

'รถหาย' ถือเป็นฝันร้ายของเจ้าของรถที่ไม่อยากให้เกิด แต่หากรถที่เรากำลังผ่อนส่งกับไฟแนนซ์อยู่เกิดถูกขโมยไปจริงๆ หลายคนคงสงสัยว่าเจ้าของรถยังคงต้องรับผิดชอบผ่อนต่อหรือไม่? ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่ง ที่ใช้ชื่อว่า 'ทนายพรชัย รังสรรค์' ได้แนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อรถหาย ไว้ดังนี้ รีบแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เร็วที่สุด จากนั้นจึงนำใบแจ้งความที่ได้ไปยื่นให้กับบริษัทประกันภัยที่ทำไว้ รวมถึงบริษัทไฟแนนซ์ด้วยรู้ยัง? ประกันรถชั้นไหนครอบคลุม 'น้ำท่วม' บ้าง?

ช่วงหน้าฝนในปัจจุบัน เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำท่วมเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งตกนิดตกหน่อยก็ท่วมจะรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำท่วมจริงๆ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประกันรถยนต์ประเภทไหน ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมบ้าง?เริ่มต้นด้วยดี ด้วย 6 วิธีทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน จะช่วยให้คุณมีวิธีการจัดการเงินที่ดี เพื่อจุดหมายทางการเงินที่บรรลุผลในอนาคต ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมีบทความดีๆ ด้วยวิธีเริ่มต้นดีด้วย 6 วิธีทางการเงินดังนี้ครับ |1.การวางแผนใช้จ่าย ขั้นแรกของการวางแผนการเงิน คือ การบริหารรายรับรายจ่าย โดยการออมก่อนใช้จ่าย และควรกันเงินสำรองไว้ฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยอาจอยู่ในรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร ฯลฯ |2.การวางแผนลงทุน เมื่อคุณเก็บสะสมเงินออมได้ในระดับหนึ่ง การนำเงินออมออกมาลุงทุนก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงย ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ทองคำ หรือกองทุนรวม สิ่งสำคัญก็คือ การเลือกลงทุนที่เหมาะกับเรา ผู้ลงทุนควรลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ด้วย |3.การวางแผนประกัน การจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะสามารถบรรเทาคุ้มครองให้ชีวิตและทรัพย์สินของคุณถูกกระทบได้น้อยที่สุด การวางแผนประกันเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยโอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไปยังบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังค้นหาและพัฒนาแนวทางการรักษาโควิด-19 การรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุด ได้แก่ การให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง รวมถึงการดูแลระบบทางเดินหายใจขั้นสูงอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต เดกซาเมทาโซนเป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ช่วยลดระยะเวลาใช้เครื่องช่วยหายใจ และช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ WHO ไม่แนะนำให้ซื้อยาใดๆ กินเอง เช่น ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันหรือรักษาโควิด-19เลือกบริษัทประกันภัยอย่างไร ?

นอกจากเลือกบริษัทประกันภัยที่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันแล้ว หน้าที่ของตัวแทนและนายหน้า ซึ่งเป็นคนกลางในการชี้ช่องให้ลูกค้าได้ตัดสินใจในการทำประกันภัย และประกันชีวิตที่สำคัญไม่ควรเลือกเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียว ครวดูปัจจัยอื่นประกอบไปด้วย บริษัท เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัดให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาในการคัดเลือกบริษัทประกันภัยคู่ค้าของบริษัทฯ มีปัจจัยที่สำคัญ 6 ข้อด้วยกันดังนี้เลือกประกันรถชั้นไหนเหมาะกับคุณ?

ในยุคนี้จะเลือกประกันรถทั้งที มีประกันรถให้เลือกมากมาย จากหลายสิบบริษัท หลายแผนประกัน หลายชั้น ข้อมูลก็มากมาย บางทีก็ไม่รู้ว่าจะเลือกชั้นไหนดีใช่มั้ยล่ะครับ บางครั้งก็เลือกไม่ถูกว่าควรทำประกันชั้น 1 ดีหรือไม่ ทั้งๆ ที่เป็นคนใช้รถไม่เยอะ หรือเป็นคนที่ขับรถระวังๆ อยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ประกันรถชั้น 1 หรือไม่ หรือใช้ชั้น 1 มาตลอด จะเปลี่ยนได้มั้ย เพราะอยากจ่ายถูกลง วันนี้เรามาดูกันครับว่า ประกันรถชั้นไหน เหมาะกับคุณมากที่สุดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศคำสั่งลดการส่งออกวัคซีน มีเพียงการพิจารณาการออกประกาศสาธารณสุขเท่านั้น และยังต้องทบทวนเกี่ยวกับประโยชน์ ผลกระทบหากมีการลดการส่งออกวัคซีนศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย จะรวบรวมคำศัพท์หรือคำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับทราบถึงความหมายแต่ละคำศัพท์อย่างเข้าใจศัพท์ประกันภัย ที่คนมีรถต้องรู้และเข้าใจ

|• วินาศภัย - ความเสียหายใดๆ ซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และยังรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ, ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย |• กรมธรรม์ (Policy) - เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยสตาร์ทรถติดยาก ตรวจเช็กดูขั้วแบตเตอรี่หรือยัง?

พูดถึงแบตเตอรี่แล้ว เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดี เพราะคนใช้รถใช้ถนน ทั้งรถเก่ารถใหม่ ต้องประสบพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่มาไม่มากก็น้อย เนื่องจากแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญเรื่องกำลังไฟในการใช้งานรถยนต์ ซึ่งบางคนก็อาจไม่ค่อยสนใจมันเท่าไรนัก จะมาสนใจจริงๆ จังๆ ก็ต่อเมื่อรถสตาร์ทไม่ติด หรือแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหา และปัญหาส่วนมากเกี่ยวกับแบตเตอรี่มีอยู่มากมาย เช่น การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน น้ำกลั่นไม่ได้เติม น้ำกลั่นแห้ง ฯลฯ แต่บางครั้งเราอาจละเลยปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ไป คิดเอาเองว่ามันพัง ใช้งานไม่ได้แล้ว ทั้งๆ ที่บางทีมันอาจยังใช้งานได้อยู่ก็เป็นได้ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาก็คือ ขั้วแบตเตอรี่สาเหตุที่ทำให้ทุนประกันภัยรถลดลงทุกปี

สาเหตุที่ทำให้ทุนประกันภัยรถลดลงทุกปี ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิง รถสูญหาย หรือไฟไหม้เนื่องจากว่ารถมี ค่าเสื่อมสภาพตามกาลเวลา รวมถึงราคาลดลง ดังนั้นรถมีอายุมากขึ้น มูลค่าราคาในการซื้อขายก็จะลดลงตามไปด้วย จึงเป็นที่มาที่ทำให้ทุนประกันภัยลดลงทุกปีนะครับหากประมาทร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีผู้เสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่ และจะเรียกร้องได้จากฝ่ายใด

1. ตรวจสอบดูว่ารถยนต์ฝ่ายของเรามีประกันภัยอะไรไว้บ้าง ถ้ามีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทที่รับทำประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. ดังนี้ |1.1 ผู้ขับขี่ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพจำนวน 35,000.-บาท |1.2 ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวน 500,000.-บาทอาการน่าเป็นห่วง ควันขาว ออกเยอะผิดปกติ

ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ทุกวันนี้ มีให้เห็นมากมาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก หรือใหญ่ เช่น เครื่องกระตุก ยางเสื่อม แบตเตอรี่หมดสภาพ ฯลฯ มันส่งผลกระทบถึงกันทั้งนั้น และอีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ควัน ที่ออกมาจากท่อไอเสียที่มีมากเกินกว่าปกติ