กิจกรรม "หลบร้อนชมทะเลกับเอพี"


เอพี อินชัวรันส์

กิจกรรม "หลบร้อนชมทะเลกับเอพี"

เงื่อนไข : เพียงท่านมียอดขายตั้งแต่ 850,000 บาท สามารถมีสิทธิ ลุ้นเที่ยว ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน ที่ช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

เริ่มนับยอดขายตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562

การท่องเที่ยวจะจัดขึ้นภายในเดือน สิงหาคม 2562 วันที่และเวลา จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่่ ตามจำนวนคนที่ได้รับรางวัล แต่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

เงื่อนไขการแข่งขันท่องเที่ยว

1.พ.ร.บ. ปกติ เบี้ยสุทธิ 25%

2.พ.ร.บ. Online เบี้ยสุทธิ 25%

3.สมัครใจ ปกติ เบี้ยสุทธิ 100%

4.สมัครใจ Online เบี้ยสุทธิ 100%

5.Non motor เบี้ยสุทธิ 100%(ยกเว้นงานโครงการพิเศษ)

รูปภาพกิจกรรม