งานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกเอพี


เอพี อินชัวรันส์

งานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกเอพี

เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกเอพีฯทุกๆปี ที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานการขายสินค้าของบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มากกว่า 30 ประกันภัย ตามเป้าหมายของบริษัทที่ได้ตั้งไว้ประจำปี 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปดี บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์ งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน ซึ่งมีกำหนดการในการจัดงานในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท สวนผิ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน " I am AP ราตรี อินเตอร์ " โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และพนักงาน สร้างความรักสามัคคีในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในงานนี้มีการประกวดการแต่งกาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

รูปภาพกิจกรรม