ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดปรับปรุงระบบเติมเงินออนไลน์

เรียนสมาชิกเอพีทุกท่าน ระบบเติมเงินอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ***หมายเหตุ เวลาในการเติมเงินผ่าน ไลน์ @APTopUp ปรับเป็นเวลาเดิม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 07.30-16.00 น. หยุดวันอาทิตย์ยกเลิกขายประกันโควิด

ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน ยกเลิกการขาย ประกันโควิด ทุกแผน เริ่มวันนี้เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกเงื่อนไขการทำประกันโควิด

ประกาศ| เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณการขอทำประกัน โควิด-19เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจึงขอแจ้งเงื่อนไขการทำประกันดังนี้| 1. การยื่นคำขอทำประกัน ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์และเริ่มต้นความคุ้มครองให้ภายในวัน| 2. การยื่นคำขอทำประกัน ตั้งแต่เวลา 12.01-17.00 น.ทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์ให้ในวันถัดไปแต่เริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ยื่นคำขอ| 3. การยื่นคำขอทำประกัน หลังจาก 17.00 น. เป็นต้นไปทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์และเริ่มต้นความคุ้มครองในวันถัดไป|