สินค้าประกันภัยรถยนต์

  รายการสินค้าประกันภัยรถยนต์จำนวน 68 รายการ


 • Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
  PA ค่ารักษา
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดรถตู้) รถ 4 ปี
  ซ่อมห้าง 2,700,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 32,000 บาท
  ป1.กระบะ(มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 17,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 2 แสน
  ซ่อมอู่ 200,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 3 แสน
  ซ่อมอู่ 300,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 3.5 แสน
  ซ่อมอู่ 350,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่) ทุน 4 แสน
  ซ่อมอู่ 400,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม (ซ่อมอู่)ทุน 2.5 แสน
  ซ่อมอู่ 250,000 300,000 300,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  Single Rate จัดเต็ม(อู่ห้าง) ทุน 3.5 แสน
  ซ่อมห้าง 350,000 400,000 400,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 18,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดเก๋ง) รถ 5 ปี
  ซ่อมห้าง 2,600,000 200,000 200,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 32,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดเก๋ง)รถ 2 ปี
  ซ่อมห้าง 3,300,000 200,000 200,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 37,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดเก๋ง)รถ 3 ปี
  ซ่อมห้าง 2,900,000 200,000 200,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 37,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดเก๋ง)รถ 4 ปี
  ซ่อมห้าง 2,700,000 200,000 200,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 35,500 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดรถตู้) รถ 2 ปี
  ซ่อมห้าง 3,300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 36,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดรถตู้) รถ 3 ปี
  ซ่อมห้าง 2,900,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 36,000 บาท
  TOYOTA Alphard,Aellfire (จดรถตู้) รถ 5 ปี
  ซ่อมห้าง 2,600,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 32,000 บาท
  เบี้ยประกันภัยประเภท 1
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 7,701 บาท
  ป.1 One Price City Car
  ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  ป.1 One Price City Car
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 13,000 บาท
  ป.1 One Price City Car
  ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 12,000 บาท
  ป.1 One Price Compact Car
  ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 15,000 บาท
  ป.1 One Price Compact Car
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  ป.1 One Price Compact Car
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 13,000 บาท
  ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
  ซ่อมอู่ 1,200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 16,000 บาท
  ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
  ซ่อมอู่ 600,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 15,000 บาท
  ป.1 One Price กลุ่ม 3 รถขนาดกลาง
  ซ่อมอู่ 400,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  ป.1กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  ป1.HONDA CITY TSI ก้าวหน้า
  ซ่อมอู่ 450,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 9,999 บาท
  ป1.กระบะ(มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 17,500 บาท
  ป1.กระบะ(มีอุปกรเสริม)
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 16,000 บาท
  ป1.กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 800,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 15,800 บาท
  ป1.กระบะ(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 15,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 19,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 18,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 17,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 15,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,000 บาท
  ป1.กระบะตอนเดียว(ไม่มีอุปกรณ์เสริม)
  ซ่อมอู่ 200,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 13,000 บาท
  สินทรพัย์ ECO CAR ซ่อมอู่ รถ 2-12 ปี
  ซ่อมอู่ 500,000 100,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 10,500 บาท

 • Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
  PA ค่ารักษา
  เอเชีย 2 กันชน(ปิคอัพ)
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 3,750 บาท
  เอเชีย2 กันชน(เก่ง)
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 3,350 บาท

 • Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
  PA ค่ารักษา
  2 PLUS กระบะ คุ้มครองน้ำท่วม
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 8,300 บาท
  2 PLUS กระบะ คุ้มครองน้ำท่วม
  ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 8,900 บาท
  2 PLus เก๋ง คุ้มครองน้ำท่วม
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 8,300 บาท
  2 PLUS เก๋ง คุ้มครองน้ำท่วม
  ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 8,900 บาท
  2 PLus คุ้มครองน้ำท่วม
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 7,500 บาท
  2+ แบบ NO Deduct
  ซ่อมอู่ 200,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,700 บาท
  2+ 35UP เก๋ง ไม่จำกัด CC (รถยุโรป)
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,900 บาท
  2+ 35UP เก๋งไม่เกิน 2000 CC
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 5,900 บาท
  2+ MAX รถเก๋ง (ซ่อมห้าง)รหัส110+ภัยธรรมชาติ 1 แสน
  ซ่อมห้าง 150,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 9,300 บาท
  2+ ทุนชน/หาย 1 แสน คู้มครองยาง 100%
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,472 บาท
  2+Max รถตู้(ซ่อมห้าง)รห้ส 210+ภัยธรรมชาติ 1 แสนบาท
  ซ่อมห้าง 150,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 11,000 บาท
  เอเชีย 2 พลัส มอเตอร์ไซด์
  ซ่อมอู่ 10,000 50,000 0 100,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 1,999 บาท

 • Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
  PA ค่ารักษา
  ป.3 กระบะ สุดคุ้ม
  ซ่อมอู่ 0 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 1,999 บาท
  ป3 เก๋งสุดคุ้ม **ไม่จำกัดอายุรถ***
  ซ่อมอู่ 0 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 1,900 บาท
  เอเชีย3กันชนราคาเดียว (รถเก๋ง,ปิดอัพ,รถตู้)
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 3,333 บาท

 • Package อู่ซ่อม ทุนประกันรถเสียหาย คุ้มครองบุคคลในรถ/คน ประกันตัวผู้ขับขี่ สั่งซื้อ
  PA ค่ารักษา
  3 PLUS MICRO เก๋ง *ไม่จำกัดอายุรถ*
  ซ่อมอู่ 60,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 4,400 บาท
  3 พลัส รถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง รหัส 220
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 14,800 บาท
  3 พลัส รถตู้รับส่งนักเรียน-พนักงาน
  ซ่อมอู่ 100,000 300,000 100,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 17,500 บาท
  3+ แบบ NO Deduct(เก๋ง)ทุน 1 แสน
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,200 บาท
  3+MICRO กระบะ *ไม่จำกัดอายุรถ*
  ซ่อมอู่ 60,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 4,400 บาท
  3+กระบะ ทุนชน 1 แสน *คุ้มครองค่าเปลี่ยน 100%
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,100 บาท
  3+กระบะ ทุนชน 1.5 แสน*คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง100%
  ซ่อมอู่ 150,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,999 บาท
  3+เก๋ง ทุนชน 1 แสน *คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง100%
  ซ่อมอู่ 100,000 100,000 100,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,400 บาท
  Van 3+ ตู้พาณิชย์ ทุน 200,000 EXCESS 2,000
  ซ่อมอู่ 200,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 10,200 บาท
  Van 3+ ตู้พาณิชย์ ทุน 300,000 EXCESS 2,000
  ซ่อมอู่ 300,000 100,000 50,000 300,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 10,600 บาท
  โครงการประเภท 3 + (รถเก๋ง รหัส 110) ทุน 1 แสน
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,660 บาท
  โครงการประเภท 3 + รถกระบะ รหัส 320 ทุน 1 แสน
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,600 บาท
  โครงการประเภท 3 + รถตู้ส่วนบุคคล รหัส 210 ทุน 1 แสน
  ซ่อมอู่ 100,000 50,000 50,000 200,000   สนใจคลิ๊ก
  ราคา : 6,600 บาท