บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)


บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในชื่อ “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จากนั้นบริษัทฯ ได้แยกกิจการด้านประกันชีวิตและวินาศภัยออกจากกันตามพระราชบัญญัติประกัน ชีวิต พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด” ต่อมาในปี 2544 กลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์ บริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาถือหุ้นในกิจการของบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด” และ “บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด” ตามลำดับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 อย่างไรก็ตาม ด้วยกลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์ได้เปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับลดการลงทุนในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วย กลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์จึงได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด ให้กับกลุ่มฟินันซ่าและกลุ่มวิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ก่อกำเนิดเป็น “บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ปี 2556 “กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมทุนและถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นถึงร้อยละ 98 ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเจิญเติบโตและรุ่งเรืองในระยะยาว บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และเพื่อความชัดเจนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจในระยะยาวดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

สมัครสมาชิกซื้อประกันคลิ๊ก !!

WebSite : https://online.philliplife.com

เบอร์โทร : 0-2632-5000

ที่อยู่ : 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500