กิจกรรม และ ข่าวสาร


TSI Insurance ยันเงินกองทุนแกร่ง ไตรมาส 3 โชว์กำไร 23 ล้านบาท

TSI Insurance เดินหน้าขยายงานรับประกันภัย ส่งผลให้ CAR RATIO ปรับเพิ่มสูงขึ้นทะลุ 500% ไตรมาส 3 ทำกำไร 23 ล้านบาท รวมงวด 9 เดือนมีรายได้รวมกว่า 450 ล้านบาท เน้นงานคุณภาพทั้ง Motor และ Non Motor คาดการณ์สิ้นปีมีเบี้ยประกันภัยรับ 670 ล้านบาทเงื่อนไขการทำประกัน โควิด-19

ประกาศ เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณการขอทำประกัน โควิด-19เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจึงขอแจ้งเงื่อนไขการทำประกันดังนี้ 1. การยื่นคำขอทำประกัน ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์และเริ่มต้นความคุ้มครองให้ภายในวัน 2. การยื่นคำขอทำประกัน ตั้งแต่เวลา 12.01-17.00 น.ทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์ให้ในวันถัดไปแต่เริ่มต้นความคุ้มครองในวันที่ยื่นคำขอ 3. การยื่นคำขอทำประกัน หลังจาก 17.00 น. เป็นต้นไปทางบริษัทจะส่งกรมธรรม์และเริ่มต้นความคุ้มครองในวันถัดไปงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกเอพี

เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกเอพีฯทุกๆปี ที่ได้ร่วมกันผลิตผลงานการขายสินค้าของบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มากกว่า 30 ประกันภัย ตามเป้าหมายของบริษัทที่ได้ตั้งไว้ประจำปี 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปดี บริษัทฯ ขอประชาสัมพันธ์ งานเลี้ยงขอบคุณตัวแทน ซึ่งมีกำหนดการในการจัดงานในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท สวนผิ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน " I am AP ราตรี อินเตอร์ " โดยปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และพนักงาน สร้างความรักสามัคคีในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในงานนี้มีการประกวดการแต่งกาย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันตารางอบรมประจำปี 2562

ตามที่บริษัท ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกเอพีในการให้ความรู้ |1. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะด้านการประกันวินาศภัยที่มีความซับซ้อน ดังนั้นบริษัท จึงมีแนวคิด ที่ให้ความรู้ความเข้าใจหลักการประกันภัย อีกทั้งยังมีแนวคิดแนะนำความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือช่วยงานในระบบ AOS ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานสารสนเทศและฝ่ายรับประกันภัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอบรมโดยมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้ 1. แนะนำการใช้งานระบบ AOS 2. แนะนำความรู้ความเข้าใจในหลักประกันภัยและประกันชีวิตเบื้องต้น |2. วัตถุประสงค์ | 2.1 เพื่อแนะนำให้ตัวแทน และสมาชิกมีความเข้าใจในหลักการประกันวินาศภัย และประกันชีวิตได้อย่างแท้จริง |2.2 เพื่อให้ตัวแทน และสมาชิกสามารถนำระบบ AOS ไปใช้งานได้จริงและไปประยุกต์ต่อยอดในการทำงาน | 2.3 เพื่อให้ตัวแทนสามารถขาย และขยายงานได้อย่างมั่นใจและประกอบเป็นวิชาชีพในอุสาหกรรมการประกันภัยกิจกรรม "หลบร้อนชมทะเลกับเอพี"

เงื่อนไข : เพียงท่านมียอดขายตั้งแต่ 850,000 บาท สามารถมีสิทธิ ลุ้นเที่ยว ดำน้ำดูปะการัง 2 วัน 1 คืน ที่ช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรีกิจกรรม "เติมแหลกแจกยับ"

เรียน...สมาชิกเอพี ที่รักทุกท่าน ทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดแคมเปญ "เติมแหลกแจกยับ" เพื่อส่งเสริมการขายและสนับสนุนในการใช้งานระบบ AOS เพียงท่านเติมเงินเข้ามาผ่านทาง @Line APTOPUP สำหรับสมาชิกทั่วไปเมื่อท่านเติมเงิน 2,000 บาท/ครั้ง รับ 1 แต้ม สำหรับสมาชิก VIP ทุก 20,000 บาท/ครั้ง รับ 1 แต้ม เพื่อใช้สำหรับสะสมคะแนนแลกของรางวัลจากทางบริษัท รายละเอียดอื่นท่านสามารถดูได้จากเมนูหลัก การแข่งขันและของรางวัล > เติมแหลกแจกยับ จึงเรียนมาเพื่อทราบบริษัท จัดงานเลี้ยงขอบคุณสมาชิกเอพี 2018

ขอเชิญสมาชิก ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “ บุพเพเอพีอาละวาด” ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ มีการประกวดการแต่งกาย และแจกของรางวัลมากมาย เพื่อขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานการขายที่ผ่านมาคปภ.ยกระดับบริการประชาชนพัฒนาระบบการให้การบริการรับชำระเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Insurance Regulator ล่าสุดได้พัฒนาระบบการให้บริการรับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Capture (EDC) เพื่อรองรับการชำระเงินแบบ QR Code กับธนาคารกรุงไทยด้วยระบบ KTB Corporate Online ที่เรียกดูรายการชำระเงินระหว่างวัน (Online Real Time) และสามารถ Download รายงานการชำระเงิน ณ สิ้นวันได้ นับเป็นการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมการขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สำหรับขอบข่ายการบริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยซึ่งระบบการให้บริการรับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Data Capture (EDC) จะดำเนินการเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อักษรโรมัน: Āsāḷha Pūjā) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทนอบรมหลักสูตรวันเดียวขายได้

การทำงานในธุรกิจใดๆก็ตามจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกับธุรกิจนั้นๆอย่างแท้จริง โดยเฉพาะธุรกิจการประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยงภัยและเป็นเสาหลักของประเทศในการบริหารความเสี่ยงภัยต่างๆ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ธุรกิจ และประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนเที่ยวละไม สำราญใจ เมืองกาญ

บริษัท เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน โดยใช้ชื่อ โครงการ “ เที่ยวละไม สำราญใจ เมืองกาญ ” เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านที่สามารถสร้างยอดขาย และขยายงานของบริษัท ตามนโยบายในปี 2561 “ มีคน มีคุณภาพ มีงาน ” เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน ทั้งนี้ ได้จัดโปรแกรมการแข่งขันระยะสั้น 4 เดือน โดย เริ่มนับยอดขายตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561ประกวดการแต่งกายสไตล์งานวัด

ขอเชิญสมาชิก ที่มีสิทธิ์ร่วมงานเลี้ยง "เอพีหรรษา เฮฮางานวัด" ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ทางบริษัทจะมีการจัดประกวดการแต่งกาย ธีมงานวัด โดยท่านใดที่แต่งกาย โดนใจ รับรางวัลไปเลยเอเพีฯปันน้ำใจ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและตัวแทน "บริษัท เอพี โบรคเกอร์ จำกัด" มอบน้ำดื่มให้กับ สำนักงาน.คปภ ลพบุรี เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่เดินทาง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2561กินฟรี เที่ยวฟรี เอพีพาเพลิน

การสัมมนาประเทศไต้หวัน 4 วัน 3 คืน... เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และการขยายงานของบริษัท ซึ่งในปีนี้ เป็น “ ปีแห่งการขยายงาน ” บริษัท เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จากัด ได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยใช้ชื่อ โครงการ “ กินฟรี เที่ยวฟรี เอพีพาเพลิน “ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานการขายและการขยายงานในปี 2560 สู่ความสำเร็จร่วมกัน ทั้งนี้ ได้จัดโปรแกรมการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศ ระยะเวลา 12 เดือนโดย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560สานฝัน ปันน้ำใจ กับ บริษัทเอพีฯ

"สานฝัน ปันน้ำใจ" กับ บริษัทเอพีฯ |วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 59 คุณไพริน ศรีเหนี่ยง รองประธานบริษัทเอพีอินชัวรัน และสมาชิกเอพีฯ ร่วมใจกันไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ที่โรงเรียนโสตปานเลิศ บ้านหมี ในโครงการ "สานฝัน ปันน้ำใจ"เอพีฯสนับสนุนน้ำดื่ม ต้อนรับปีใหม่ 2560

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 และเป็นประจำทุกครั้งที่เราชาวธุรกิจประกันภัย ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้จังหวัดลพบุรีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี และมีจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาให้เดินทางโดยสวัสดิภาพในเขตความรับผิดชอบรวมพลคนเอพี หัวใจเดียวกัน ณ บ้านเรือ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรม ท่องเที่ยว จันทบุรี ณ บ้านเรือรีสอร์ท จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 23-24 ก.ค 2559 2 วัน 1 คืน "เที่ยวน้ำตกพริ้ว งานเลี้ยงกลางคืน ร้องคาราโอเกะ ชมปลาโลมา โอเอซีส ซีเวิล์ด พาช้อปปิ้งตลาดอัญมณี ตลาดผลไม้" รางวัลพิเศาสำหรับท่านที่ทำยอดขาย ได้ 300,000 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง รางวัลนี้เป็นคุณวุฒิแห่งความสำเร็จในการแข่งขันทำยอดขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 91 วัน ทางบริษัทหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางในทริปที่พิเศษแบบนี้ด้วยกันอีกในปีต่อไปเอพีทำบุญประจำปีครบรอบอายุ 5 ปี

บริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปี 2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นศิริมงคลกับบริษัทและพนักงาน โดยมี ท่านประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน คุณ อโนทัย ศรีเหนี่ยง คุณไพริน ศรีเหนี่ยง เป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยมี มีพนักงานของบริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายขาย ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญร่วมกันภาพบรรยากาศ โครงการอบรม การแจ้งงานประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ และการขายสินค้า NON-MOTOR

ตามนโยบายของบริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขายสินค้ากับบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มีความทันสมัย ได้เข้าถึงเข้าใจในสินค้าได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนงานขายของสมาชิกเอพี ตลอดจนลูกค้าของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม กับรายได้ที่มีอยู่ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างลงตัวเอพี ปันน้ำใจ สงกรานต์59 คืนกำไรสู่สังคม

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2559 คุณประมวล สระสงฆ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขยายงาน ประจำจังหวัดลพบุรี บริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้มอบน้ำดื่ม ไว้แจกประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล ตามนโยบายส่งเสริม เสริมสร้าง คืนกำไรให้กับสังคมไทย โดยมี คุณสมเกียรติ สาลีผล หัวหน้า คปภ ลพบุรี รับน้ำเพื่อไปมอบให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลพบุรี นำไปแจกตามจุดพักรถ ต่างๆที่ทางราชการได้จัดไว้สัมมนาเรื่อง "ระบบการแจ้งงานรูปแบบใหม่"

ตามนโยบายของบริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขายสินค้ากับบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มีความทันสมัย ได้เข้าถึงเข้าใจในสินค้าได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนงานขายของสมาชิกเอพี ตลอดจนลูกค้าของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม กับรายได้ที่มีอยู่ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างลงตัวท่องเที่ยวประจำปี 18-22 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท AP INSURANCE BROKER จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี 18-22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประเทศจีน "มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทัน รถไฟเลเซอร์ หอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง... หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้... ซูโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดฉงหยวน... อู๋ซี พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ตําหนักฝานกง ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดเถาเป่า ตลาดร้อยปี ถนนนานกิง…และชมโชว์ที่สวยงาม ใช้นักแสดงกว่า 100 ชีวิต อลังการ แสง สีเสียง ด้านชิม อาหารพิเศษสุดแสนพิเศษ ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเป่า, ขาหมูซูโจว ซี่โครงหมอู๋ซี BUFFET GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว" 5 วัน 4 คืน สำหรับตัวแทนที่มีคะแนนสะสมได้ 2,500 คะแนน ต่อ 1 ที่ นั้ง เท่านั้น รางวัลนี้เป็นคุณวุฒิแห่งความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมาสำหรับตัวแทนและสมาชิกที่มีความสามารถ พิชิตเป้าหมาย ทางบริษัทหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในปี 2560 ต่อไปเอพีจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559 มอบทุนการศึกษา ณ วัดนาดี จ.สระบุรี

เอพีจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 มอบทุนการศึกษา ณ วัดนาดี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษา 20 ทุน ทุนละ 500 บาท และมอบสิ่งของต่างๆ งานนี้มีผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูง จากเอพี เป็นเกียรติ ได้แก่ คุณชัยมงคล บุญดี. คุณวิชุดา มินแก้ว คุณสุกานดา ชาวดร คุณสมชาย สุขอารมย์ และคุณศศิธร สบู่ม่วงประมวลผลภาพกิจกรรมงาน AP THANK YOU PARTY @ 2015 AND HAPPY NEW YEAR

ประมวลผลภาพกิจกรรมงานปาร์ตี้ และงานประกาศผลรางวัลคุณวุฒิประจำปี 2558 กับ งาน AP THANK YOU PARTY @ 2015 AND HAPPY NEW YEAR ณ โรงแรม S.D. AVENUE HOTEL ปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ทาง บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้รางวัลคุณวุฒิและรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยม AOS และทั้งนี้ บริษัท เอพี ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจในบริษัท เอพีฯเอพีร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทองรำไพ จ.สมุทรปราการ สมทบทุน บูรณะวัด อาคารที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติ

เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดทองรำไพ ต.แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะ ปฎิสังขร อาคารเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากน้ำเลหนุนและน้ำท่วม น้ำทะเลกัดกร่อนในอาคาร เพื่อนำปัจจัยไปจัดซ่อมอาคารสถานที่ดังกล่าวสัมมนาเรื่อง"เทคนิคการขายประกันภัยรถยนต์ จากพื้นฐานไปสู่มืออาชีพ"

ตามนโยบายของบริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขายสินค้ากับบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มีความทันสมัย ได้เข้าถึงเข้าใจในสินค้าได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนงานขายของสมาชิกเอพี ตลอดจนลูกค้าของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม กับรายได้ที่มีอยู่ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างลงตัวขอแสดงความยินดีกับ คุณชัยมงคล บุญดี ที่ได้รับรางวัล“Member AOS Excellence Awards 2014”

ความเป็นมาของรางวัล บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือก “รางวัลสมาชิกดีเด่นประจำปี หรือ Member AOS Excellence Awards 2014” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล เนื่องในโอกาสวันเปิดตัวบริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในชื่องาน “Grand opening & Thank You Party” ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานครอบรมการใช้โปรแกรม AOS ครั้งที่ 2

ตามนโยบายของบริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขายสินค้ากับบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มีความทันสมัย ได้เข้าถึงเข้าใจในสินค้าได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนงานขายของสมาชิกเอพี ตลอดจนลูกค้าของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม กับรายได้ที่มีอยู่ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างลงตัวเอพีร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดนาดี จ.สระบุรี สมทบทุนสร้างห้องสุขาทางวัด

จากต้นปี 2558 บริษัทเอพี ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ โดยการเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างต่อเนื่องกันมา และในครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางบริษัทเอพีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ด้วยการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในโครงการ " อิ่มบุญ อิ่มใจ " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา โดยร่วมบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกันสร้างห้องสุขา ให้ทางวัดสำหรับแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้ปฎิบัติธรรมในช่วงวันเข้าพรรษาอบรมการใช้โปรแกรม AOS ครั้งที่ 1

ตามนโยบายของบริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขายสินค้ากับบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้มีความทันสมัย ได้เข้าถึงเข้าใจในสินค้าได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทมีการส่งเสริมสนับสนุนงานขายของสมาชิกเอพี ตลอดจนลูกค้าของบริษัท ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในการเลือกซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม กับรายได้ที่มีอยู่ในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างลงตัวโครงการ "สานฝันปันน้ำใจ ยิ่งให้ยิ่งได้รับ กับ บริษัทเอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมในโครงการ “สานฝันปันน้ำใจ ยิ่งให้ยิ่งได้รับ ” ณ วัดไผ่วง ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ 8 - 9 สิงหาคม 2558 โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ตลอดจนฝ่ายขายระดับสูงของบริษัท ได้ร่วมกันทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริจาคสิงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีเอพีทำบุญประจำปีครบรอบอายุ 4 ปี

บริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปี 2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นศิริมงคลกับบริษัทและพนักงาน โดยมี ท่านประธานกรรมการบริหาร และรองประธาน คุณ อโนทัย ศรีเหนี่ยง คุณไพริน ศรีเหนี่ยง เป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยมี มีพนักงานของบริษัท เอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายขาย คุณยลภัทร จิตรีงาม คุณวิชุดา มินแก้ว คุณชัยมงคล บุญดี และผู้บริหารฝ่ายขาย คุณสมชาย สุขอารมย์ คุณสุกานดา ชาวดร ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญร่วมกันเอพี พาเพลิน ล่องแพทะเลน้ำจืด ณ แพไพลิน จ.กาญจนบุรี

บริษัท AP INSURANCE BROKER จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวล่องแพทะเลน้ำจืด ณ แพไพลิน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค 2558 3วัน2คืน "ล่องแพธรรมชาติ, เล่นแพเปียก , เล่นหอคอย , ตกปลา , เที่ยวน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น , ร้องคาราโอเกะ " รางวัลพิเศษสำหรับนักขาย ยอดขายสูงสุด รางวัลนี้เป็นคุณวุฒิแห่งความสำเร็จในการแข่งขันทำยอดขายที่สามารถทะลุเป้าหมายได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2558 รวมระยะเวลา 43 วัน ทางบริษัทหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางในทริปที่พิเศษแบบนี้ด้วยกันอีกในครั้งต่อไปท่องเที่ยวประจำปี 19-22 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท AP INSURANCE BROKER จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี 19-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประเทศ ญี่ปุ่น “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ,ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ,ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ,หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ“ 4 วัน 3 คืน สำหรับตัวแทนที่มีคะแนนสะสมได้ 500 คะแนน ต่อ 1 ที่ นั้ง เท่านั้น รางวัลนี้เป็นคุณวุฒิแห่งความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมาสำหรับตัวแทนและสมาชิกที่มีความสามารถ พิชิตเป้าหมาย ทางบริษัทหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในปี 2559 ต่อไปประมวลผลภาพกิจกรรมงาน AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY บูทถ่ายรูปด้วยเทคโนโลยี AR

ประมวลผลภาพกิจกรรมจากงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ กับ AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY และการเปิดตัวการใช้โปรแกรม AOS อย่างเต็มรูปแบบ ต้อนรับ AEC ภาพจาก บูทถ่ายรูปด้วยเทคโนโลยี AR ถ่ายรูปกับผู้บริหารด้วยเทคโนโลยี ARประมวลผลภาพกิจกรรมงาน AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY บูทขายประกันออนไลน์

ประมวลผลภาพกิจกรรมจากงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ กับ AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY และการเปิดตัวการใช้โปรแกรม AOS อย่างเต็มรูปแบบ ต้อนรับ AEC ภาพจากบูทขายประกันออนไลน์ วิธีการบูทขายประกันออนไลน์ รูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Webserviceประมวลผลภาพกิจกรรมงาน AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY บูทลงทะเบียน

ประมวลผลภาพกิจกรรมจากงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ กับ AP GRAND OPENING & THANK YOU PARTY และการเปิดตัวการใช้โปรแกรม AOS อย่างเต็มรูปแบบ ต้อนรับ AEC ภาพจากบูทลงทะเบียน วิธีการลงทะเบียนรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี AR CODEเอพีเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีราษร์บำรุง จ.อุดรธานี

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัทเอพี อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนสังคมไทยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ท้ั้งพระพุทธศาสนา สังคมต่างๆให้น่าอยู่คู่สังคมไทยไปตลอดเตรียมพบกับโปรแกรมAOS

ภายใต้การแข่งขันในปัจจุบัน เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสำคัญในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การสื่อสาร การขนส่ง การบริการ รวมทั้งการประกันภัยต่างๆมีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนของอุตสาหกรรมการประกันภัยในบ้านเรา เป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียน(AEC)ที่จะมาถึงปลายปี 2558 อย่างแน่นอนท่องเที่ยวประจำปี 20-22 ธันวาคม 2556

บริษัท AP INSURANCE BROKER จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวประจำปี 20-22 ธันวาคม 2556 ที่ประเทศเวียดนาม " ล่องเรืออ่าวฮาลอง ฮาลองเบย์ " 3 วัน 2 คืน สำตัวแทนที่เบี้ยประกันสะสม 1,200,000 ต่อ 1 ที่ นั่ง เท่านั่น รางวัลนี้เป็นคุณวุฒิแห่งความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมาสำหรับตัวแทนและสมาชิกที่มีความสามารถได้ พิชิตเป้าหมาย กันทุกปี และในปี 2557 ทางบริษัทได้จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ตามประกาศของบริษัที่ผ่านมา และหวังว่าทุกท่านจะร่วมเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในปี 2558 ต่อไปสนับสนุนกีฬาเยาวชน

สนับสนุนกีฬาเยาวชน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เอพีอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด โดยประธานกรรมบริหาร และรองประธานกรรมการ คุณอโนทัย ศรีเหนี่ยงและ คุณไพริน ศรีเหนี่ยง ได้มอบเงินสนับสนุนการกกีฬาเยาวชนเด็กเล็ก แชมป์อันอับหนึ่งเยาวชนรุ่นเล็ก 2 ปีซ้อน โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความสนใจในกีฬาในเวลาว่าง และเพื่อลดปัญหาสังคมให้ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายสำหรับเยาวชนทั่วไปให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงทั้งภายนอกและภายใน เป็นเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป