ใบขับขี่หมดอายุ และรถเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ ?ใบขับขี่หมดอายุ และรถเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ ?

สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยระบุเพียงว่ามีหรือเคยมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เท่านั้น หากมีการสูญหาย ไปแจ้งความ และขอทำใหม่เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการเรียกร้องสินไหมกับ บริษัทประกันภัยนั้นๆ